top of page

Iedereen coach
Het stuk van De Tijd over de booming business van de business coach dit weekend bevraagt terecht het nut van business coaching. Brengen ze wel degelijk iets bij, die coaches, luidt de vraag.


Ik bleef lang ver weg van het woord 'coach' als ik mezelf ergens moest voorstellen. Kwestie van de blik 'alla, nog maar een' te ontlopen. Coaching leek wel het label te hebben van een rangeerstation als je elders niet (meer) aan de bak kwam. Ik ben die fase - het niet gebruiken van het woord - intussen gelukkiglijk voorbij. De goede resultaten van de UC Leuven-Limburg Female Founders Academy dat intussen 55 alumnae telt die jaarlijks opgevolgd worden als deel van een onderzoeksproject, zijn daar niet vreemd aan.


Coaching allerhande is de voorbije jaren (zoals vaak) overgewaaid vanuit de VS waar je laten begeleiden door een coach of mentor (de twee worden vaak door elkaar gebruikt) eerder de norm dan de uitzondering is. Om Guy Kawasaki te parafraseren: if you're not being coached, there is something wrong with you 🤓.


Ik ben zowel coachee als coach. Ik werd zelf een paar keer gecoacht als ondernemer en ben sinds 2019 zelf aan de slag als business coach (lees, ik begeleid ondernemers, met een focus op female founders, geen leidinggevenden). Vooraleer te gaan coachen heb ik zelf op alle mogelijke ondernemersblaren gezeten. 'Je hebt geen recht van spreken als je zelf niet met je voeten in de ondernemersklei hebt gezeten', kreeg ik jaren geleden te horen toen het idee om te gaan coachen (weliswaar anders verwoord) een eerste keer de kop opstak. Een wijze raad die ik ter harte nam.


Wat heb ik geleerd na tien jaar coachen van ondernemers en gecoacht worden?


  1. Je hebt als coach kennis nodig van coachingtechnieken en bij voorkeur gebruik je ook een methodologie of methodiek, al dan niet zelf ontwikkeld, waarop je kan terugvallen.

  2. Louter en alleen coachen vanuit je eigen ervaring is beperkend voor jezelf en je coachee. Tenzij je je bewust beperkt tot de sector en het type bedrijf dat je zelf hebt gehad. Als je je niet kan inleven in en geen voeling hebt met de markt, het product of de dienst, de doelgroepen, de go-to-market en de operationele issues waarmee je coachee te maken heeft, dan maak je best rechtsomkeer.

  3. Je kiest best voor een zo duidelijk mogelijke nicheEveryone is not your customer. Ik coach onderneemsters (en soms ook ondernemers :-)) die hun product/market fit achter de rug hebben en de ambitie hebben om een 'miljoenenbedrijf' uit te bouwen. Concreet werken we een roadmap uit naar een eerste miljoen euro omzet en bepalen we de concrete stappen die nodig zijn om die omzet te halen. Mijn methode kan je vinden in mijn groeigids De vrouw van 1 miljoen (@LannooCampus, vierde druk).

  4. Neem voldoende tijd om vat te krijgen op je coachee, het bedrijf en alle omgevingsfactoren die een rol spelen - wat is de historiek, waar liep/loopt het goed, waar stropt het, wat is founder of teamgerelateerd, welke evoluties in de markt/sector zitten mee of tegen, ... Hoe beter je vat krijgt op de dingen waar je coachee tegenaan loopt en waar die naartoe wil, hoe beter je kan gidsen.

  5. Je werkt best met een plan van aanpak, met zicht op een gewenst resultaat. Losse gesprekken kunnen verhelderend zijn voor je coachee, maar een coachingtraject leidt bij voorkeur tot meer, anders of beter ... op een gerichte en gestructureerde manier. Steek regelmaat in het samenzitten of (video)bellen met je coachee. Het houdt de pas erin en maakt dat voorbereiding, sparring en nazorg de nodige aandacht krijgen.

  6. Een bedrijf runnen heeft veel weg van een proces, met onderliggende systemen, hoe kleinschalig je ook bezig bent. Hoe sneller je een founder op weg kunt zetten naar meer efficiëntie in besteding van tijd, naar het automatiseren of delegeren van niet-core en repititieve taken, hoe meer tijd die vrij krijgt om bezig te zijn met de prioriteiten die bijdragen tot persoonlijke of bedrijfsgroei.

  7. Je kan delen wat jij denkt, vindt of ervaren hebt maar als een ondernemer je een probleem, twijfel of keuze-opties voorlegt, ga je geen besiissing nemen in haar of zijn plaats. Je helpt wel om die elementen/criteria te vinden die een volgende stap verduidelijken of vergemakkelijken. Je luistert, stelt gerichte vragen en brengt dingen aan met de bedoeling klaarheid te scheppen, (andere) inzichten te triggeren, obstakels uit de weg te ruimen, issues te ontrafelen, ...

  8. Teveel willen bereiken helpt je coachee niet vooruit. Ik ben nogal voorstander van de regel van drie: niet meer dan 3 dingen tegelijk aanpakken of beogen. Hoe concreter je samen kan bepalen wat er moet gebeuren, hoe gerichter jij kan coachen en hoe sneller je coachee resultaat zal boeken.

  9. Een ondernemer coachen op persoonlijk vlak vraagt een andere skillset. Je kan de ondernemer en mens niet volledig gescheiden houden maar diepgaande psychologische begeleiding is niet weggelegd voor een coach tenzij je ook opgeleid bent als therapeut.

  10. Tenslotte, ken jezelf. Heb zicht op je onderscheidend vermogen en zoek aanvullende kennis, talent en ervaring waar nodig. Je kernopdracht is dat je coachee beter wordt van je passage, niet omgekeerd. Durf die vooruitgang ook te 'meten' in harde cijfers of softe parameters zoals niveau van tevredenheid.


Hét recept op vlak van coaching bestaat in elk geval niet. Zoals iemand me een paar maanden geleden tijdens een keynote vroeg: 'Heb jij een script om te schalen naar 1 miljoen euro?'. Ik laat je mijn antwoord raden ... #happyeaster

3 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page